Ravitsemusneuvonta

Kostrådgivning är ingen snabbfix utan strävar till en långsiktig hållbar livsstilsförändring. Kostrådgivningen utgår från en helhetssyn av din livssituation och hur du bäst får en hållbar god kost utgående från dina behov. Vi funderar förutom på kost även på kroppens funktioner, stress, sömn, arbete och fritid. Du är en helhet.

Genom kostrådgivning får du individuell hjälp med frågor som gäller kosten till exempel för att du vill förbättra dina kostvanor eller kanske prestera bättre i din träning. Skälet kan också vara t.ex. att du vill orka mer, få bättre hälsa och välmående, förbygga folksjukdom eller har hälsoskäl som skulle främjas av viktnedgång. Kostrådgivningen styrs inte av någon typ av diet, speciell matfilosofi utan på forskningsbaserade rekommendationer och dina egna preferenser. Några preparat eller produkter säljs inte. Vi gör inte upp färdiga begränsande kostscheman som inte håller i längden. Kostrådgivningen är mångsidig.

Kostdagbok i pappersformat, genom vald app eller fotografier är ett bra verktyg som används för att få en fullständig bild av näringsintaget. Vid följande träff gås resultaten av näringsanalysen igenom och du får förslag på kostförbättringar och beteendeförändringar. Vi funderar på kostrådsdjungeln och var du hittar pålitlig fakta. Förutom att vi diskuterar och funderar tillsammans kan vi även gå tillsammans till butiken för att titta på olika hälsosamma och bra alternativ och gå genom innehållsförteckningen och dess betydelse. Du behöver INTE göra några förändringar innan du kommer till kostrådgivningen, du är välkommen som du är!

Miten henkilökunta voi?

Työnantajalle työterveyshuolto on investointi henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Hyvinvoinnin ohjaus ja neuvona

On helppo huolestua omasta terveysdentilasta ja oireista. Meiltä saat luotettava apu selvittää terveysdentilaasi.

Koska kävit viimeksi laboratoriossa?

Lääkärikeskus Sydmedillä on oma laboratorio. Kiireelliset laboratorionäytteet tutkitaan heti.

 

Älä unohda mielenterveytesi!

On helppo unohtaa ettei ihminen ole ainoastaan fyysinen olemus, mielenterveys pitää myös huoltaa. Miten voit henkisesti?