Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on kehittää työntekijöiden terveyttä ja työolosuhteita sekä edistää työkykyä koko työuran ajan.

Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Varhainen puuttuminen työpaikan ja työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuusongelmiin maksaa sijoitetun euron moninkertaisena takaisin. Jos yrityksessä on yksikin työntekijä työ- tai virkaehtosopimussuhteessa, työnantajan on lain mukaan järjestettävä työntekijöilleen ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Työnantaja voi halutessaan järjestää myös sairaanhoitopalveluita työntekijöilleen.

Työnantaja ja palveluntarjoaja solmivat kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon järjestämisestä.Tämä on myös edellytys sille, että yritys voi saada korvauksia KELA:lta. KELA-korvauksia säätelee sairausvakuutuslaki.

Työterveyshuollon päämääränä on

  • edesauttaa terveen ja turvallisen työympäristön ja -yhteisön luomisessa
  • ennaltaehkäistä työperäisiä terveysriskejä ja kuormitustekijöitä
  • ylläpitää, edistää ja seurata työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä työelämän eri vaiheissa

Työterveyshuolto on työntekijöille maksuton.

TYÖTERVEYSPALVELUT RÄÄTÄLÖIDYSTI

Paikallisena palveluntarjoajana tunnemme paikallisten yritysten toimintaympäristön. Tarjoamme ennaltaehkäisevä työterveyshuolto joka räätälöidään sinun tarpeiden ja toivomuksien mukaan. Toimiva terveydenhuolto perustuu aina luottamukseen asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Myös työterveyshuollossa saavutetaan parasta laatua asiakkaan ja palveluntuottajan hyvän yhteistyön kautta. Sydmedillä pyritään tarjoamaan asiakkaillemme yrityskohtaisia räätälöityjä työterveyspalveluita kilpailukykyiseen hintaan.

Ota yhteyttä ja sovi tapaamisesta. Kerro juuri sinun yrityksesi tarpeita.

 

MAATALOUSYRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO

Maatalousyrityksen tärkein resurssi on yrittäjä itse. Maatalousyrittäjän työterveyshuollon tehtävänä on auttaa yrittäjää säilyttämään ja parantamaan työkykyään, ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia sekä tarvittaessa ohjata kuntoutukseen.

Työterveyshuolto maatalousyrittäjälle on jatkuva toiminta joka vaatii monialaista osamista. Tiläkäyni ja terveystarkastus on lähtökohta työterveyshuollon toiminnasta. Ensimmäisen käynnin jälkeen tilakäyntejä tehdään neljän vuoden välein. Terveystarkastukset tehdään 1–2 vuoden välein. Tämän perusteella suunnitellaan työterveyshuollon ja tilan yhteistyö. Tilakäynnit tehdään terveydenhoitajan ja maatalouden asiantuntijan kanssa. Tarvittaessa tilakäynneille voivat osallistua myös työterveyslääkäri, työfysioterapeutti ja/tai työpsykologi. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi maatalousyrittäjällä on mahdollisuus työterveyshuollon kautta saada yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluita.

Maatalousyrittäjä joka määritellään maatalousyrittäjänä  maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti ja ovat Melan vakuuttamia ja oikeutettuja saamaan korvauksia työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon järjestämästä yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta. KELA korvaa maatalousyrittäjälle 60% ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista (tilakäynnit, terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset, työkyvyn ylläpitoa edistävä toiminta, ensiapuvalmius, matkakustannukset ja perusmaksut). Tämän lisäksi valtio osallistuu tilakäyntien kustannuksiin. Kela korvaa 50% työterveyshuoltopainotteisesta yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta (kelakorvausluokka II). Maatalousyrittäjän maksama oma osuus on verovähennyskelpoinen maatalousverotuksessa. Veroedut koskevat myös kustannuksia, jotka ovat syntyneet työterveyshuollon kautta järjestetystä sairaanhoidosta.

YRITTÄJÄ

Yrittäjällä on mahdollisuus halutessaan järjestää itselleen työterveyshuolto. Työterveyshuollon järjestämisen edellytys on, että palveluntuottajan kanssa on tehty kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma.

Miten henkilökunta voi?

Työnantajalle työterveyshuolto on investointi henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Hyvinvoinnin ohjaus ja neuvona

On helppo huolestua omasta terveysdentilasta ja oireista. Meiltä saat luotettava apu selvittää terveysdentilaasi.

Koska kävit viimeksi laboratoriossa?

Lääkärikeskus Sydmedillä on oma laboratorio. Kiireelliset laboratorionäytteet tutkitaan heti.

 

Älä unohda mielenterveytesi!

On helppo unohtaa ettei ihminen ole ainoastaan fyysinen olemus, mielenterveys pitää myös huoltaa. Miten voit henkisesti?