Kostrådgivning

Kostrådgivning är ingen snabbfix utan strävar till en långsiktig hållbar livsstilsförändring. Kostrådgivningen utgår från en helhetssyn av din livssituation och hur du bäst får en hållbar god kost utgående från dina behov. Vi funderar förutom på kost även på kroppens funktioner, stress, sömn, arbete och fritid. Du är en helhet.

Genom kostrådgivning får du individuell hjälp med frågor som gäller kosten till exempel för att du vill förbättra dina kostvanor eller kanske prestera bättre i din träning. Skälet kan också vara t.ex. att du vill orka mer, få bättre hälsa och välmående, förbygga folksjukdom eller har hälsoskäl som skulle främjas av viktnedgång. Kostrådgivningen styrs inte av någon typ av diet, speciell matfilosofi utan på forskningsbaserade rekommendationer och dina egna preferenser. Några preparat eller produkter säljs inte. Vi gör inte upp färdiga begränsande kostscheman som inte håller i längden. Kostrådgivningen är mångsidig.

Kostdagbok i pappersformat, genom vald app eller fotografier är ett bra verktyg som används för att få en fullständig bild av näringsintaget. Vid följande träff gås resultaten av näringsanalysen igenom och du får förslag på kostförbättringar och beteendeförändringar. Vi funderar på kostrådsdjungeln och var du hittar pålitlig fakta. Förutom att vi diskuterar och funderar tillsammans kan vi även gå tillsammans till butiken för att titta på olika hälsosamma och bra alternativ och gå genom innehållsförteckningen och dess betydelse. Du behöver INTE göra några förändringar innan du kommer till kostrådgivningen, du är välkommen som du är!

Hur mår din personal?

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående.

 

Råd och vägledning för att må bra

Det är lätt att oroa sig över sina krämpor och sin hälsa.  Hos oss kan du få den tillförlitliga hjälp du behöver för att reda ut din hälsa. 

 

När var du senast till laboratoriet?

Läkarcentral Sydmedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Brådskande prov undersöks genast.

 

Din mentala hälsa får inte glömmas!

Det är lätt att glömma att det inte bara är den fysiska hälsan som bör skötas, men även den mentala. Hur mår du?