Läkartjänster

SYDMEDI ERBJUDER SERVICE AV

  • Allmänläkare
  • Allmänläkare och specialläkare inom företagshälsovård
  • Specialläkare i gynekologi och kvinnosjukdomar
  • Ortoped
  • Kardiolog
  • Psykiater
  • Sjömansläkare

ALLMÄNLÄKARE

Till allmänläkaren kan du vända dig i alla frågor som rör hälsa och sjukdom. Allmänläkaren sköter t.ex. olika infektioner, besvär med stöd- och rörelseorganen, kroniska sjukdomar med tillhörande kontroller, samt följer upp vården och effekten av medicineringen.

Vid behov kan allmänläkaren konsultera specialläkare och remittera vidare till diverse undersökningar. Förutom sjukdomar är läkaren också sakkunnig inom den förebyggande vården. Läkare med specialisering inom allmänmedicin har gått en specialiseringsutbildning på sex år.

SPECIALLÄKARE

På Sydmedi har vi möjlighet att remittera vidare till en specialläkare om behov finns.

En specialläkare är fördjupad inom ett visst område. Olika fördjupningsområden kan t.ex. vara: anestesiologi, fysiatri, geriatri, hudsjukdomar, lungsjukdomar, kirurgi, öron-, näsa- och hals, barnsjukdomar, kvinnosjukdomar, neurologi, ortopedi, plastikkirurgi, psykiatri, inremedicin, urologi och blodkärlskirurgi.

Specialläkaren kan också göra mindre ingrepp, t.ex. olika typer av ultraljudsundersökningar, gynekologiska provtagningar och spiralinsättning. Olika ledinjektioner lyckas ofta under ett och samma besök. En överenskommen tid bokas för t.ex. borttagning av födelsemärken och andra hudförändringar.

Hur mår din personal?

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående.

 

Råd och vägledning för att må bra

Det är lätt att oroa sig över sina krämpor och sin hälsa.  Hos oss kan du få den tillförlitliga hjälp du behöver för att reda ut din hälsa. 

 

När var du senast till laboratoriet?

Läkarcentral Sydmedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Brådskande prov undersöks genast.

 

Din mentala hälsa får inte glömmas!

Det är lätt att glömma att det inte bara är den fysiska hälsan som bör skötas, men även den mentala. Hur mår du?