Mental hälsa

PSYKOLOG

Psykologen diskuterar, rådger, stöder och hjälper i livets olika kris- och problemsituationer. Psykologen planerar och handleder i vården och rehabilitering av psykisk ohälsa, gör psykologiska undersökningar, skriver utlåtanden och rekommendationer. Målet är att hjälpa kunden att kunna hantera vardagen och stöda återgången till arbetslivet.

Företagspsykologen arbetar genom att hålla individuella/ gruppsamtal, gör kartläggningar, håller utbildningar och gör olika undersökningar för att underlätta arbetsplatsens samarbete, sammanhållning och arbetsmiljö. Företagspsykologen erbjuder även stöd i olika krissituationer och hjälper klienten att hitta lösningar på olika problem. Vår psykolog ger även arbetshandledning åt grupper och individer samt psykoterapi åt familjer och individer.

PSYKOTERAPEUT

Genom psykoterapisessioner kan man få bättre förståelse för sig själv, hjälp med att hantera svåra känslor, tankar, erfarenheter och mänskliga relationer.

Hur mår din personal?

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående.

 

Råd och vägledning för att må bra

Det är lätt att oroa sig över sina krämpor och sin hälsa.  Hos oss kan du få den tillförlitliga hjälp du behöver för att reda ut din hälsa. 

 

När var du senast till laboratoriet?

Läkarcentral Sydmedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Brådskande prov undersöks genast.

 

Din mentala hälsa får inte glömmas!

Det är lätt att glömma att det inte bara är den fysiska hälsan som bör skötas, men även den mentala. Hur mår du?