Vår verksamhet

Vårt mål är att ge snabb betjäning av hög kvalitet! Vi erbjuder också specialläkartjänster.

Hos oss hittar du företagshälsovårds-, specialläkar-, fysioterapi- och psykologtjänster samt laboratorie- och radiologiundersökningar.

Du hittar oss i Närpes, Kristinestad och Korsnäs

Personal

Mikaela Lundell
Enhetschef, företagshälsovårdare

Stina Lähteenmäki
Överläkare
Företagsläkare
Sjömansläkare

Amr Abobakr
Allmänläkare, företagsläkare

Giacomo Beretta
Allmänläkare, företagsläkare

Laura Taipale
Allmänläkare, företagsläkare

Kai Tennisberg
Biträdande överläkare
Företagsläkare
Specialläkare i gynekologi och kvinnosjukdomar

Jenny Häggblom
Allmänläkare

Jenny Rönnholm
Företagshälsovårdare

Sofia Klemets
Företagshälsovårdare
Diplomerad kostrådgivare

Emma Westerlund
Företagshälsovårdare

Andrea Nordberg
Företagshälsovårdare

Sören Södergrann
Företagshälsovårdare

Mia West
Företagshälsovårdare (tjänstledig)

Veronica Norrgård
Bioanalytiker/kanslist
Administration

Jessica Lärka
Bioanalytiker

Lasse Varhama
Företagspsykolog

Susanne Vuollet
Företagsfysioterapeut

Michaela Key
Receptionist/ Närvårdare

Britt- Marie Sandström
Kanslist

Maars Kristina
Patientombud, 040- 1600950, förnamn.efternam@narpes.fi

STYRELSEN

Raymond Wesander
Ordförande
 
Heikki Seppälä
Ägare, styrelsemedlem
 
Beatrice Kakkuri
Styrelsemedlem
 
Samuli Seppälä
Suppleant