Vår verksamhet

Vårt mål är att ge snabb betjäning av hög kvalitet! Vi erbjuder också specialläkartjänster.

Hos oss hittar du företagshälsovårds-, specialläkar-, fysioterapi- och psykologtjänster samt laboratorie- och radiologiundersökningar.

Du hittar oss i Närpes, Kristinestad och Korsnäs

Personal

Mikaela Lundell

Enhetschef
Företagshälsovårdare
 

Stina Lähteenmäki

Överläkare
Företagsläkare
Sjömansläkare
 

Kai Tennisberg

Biträdande överläkare
Företagsläkare
Specialläkare i gynekologi och kvinnosjukdomar
 

Roy Saarinen

Företagsläkare
Allmännläkare
Sjömansläkare
Rättighet att utfärda lämplighetsintyg för strålningsarbetare

Sofia Klemets

Ansvarig företagshälsovårdare
Diplomerad kostrådgivare
 

Jenny Rönnholm

Företagshälsovårdare
 

Emma Westerlund

Företagshälsovårdare (vårdledig)
 

Julia Nummela

Företagshälsovårdare
 

Lasse Varhama

Företagspsykolog
 

Susanne Vuollet

Företagsfysioterapeut
 

Veronica Norrgård

Bioanalytiker/kanslist Administration

 

Michaela Key

Receptionist/ Närvårdare

 

Katja Sjöstrand

Receptionist/ Närvårdare

 

Kristina Maars

Patientombud, 040- 1600950, förnamn.efternam@narpes.fi

 

STYRELSEN

Raymond Wesander
Ordförande
 
Heikki Seppälä
Ägare, styrelsemedlem
 
Beatrice Kakkuri
Styrelsemedlem
 
Samuli Seppälä
Suppleant