Vår verksamhet

Vårt mål är att ge snabb betjäning av hög kvalitet! Vi erbjuder också specialläkartjänster.

Hos oss hittar du företagshälsovårds-, specialläkar-, fysioterapi- och psykologtjänster samt laboratorie- och radiologiundersökningar.

Du hittar oss i Närpes, Kristinestad och Korsnäs

Personal

Mikaela Lundell

Enhetschef
Företagshälsovårdare
 

Stina Lähteenmäki

Överläkare
Företagsläkare
Sjömansläkare
 

Kai Tennisberg

Biträdande överläkare
Företagsläkare
Specialläkare i gynekologi och kvinnosjukdomar
 

Roy Saarinen

Företagsläkare
Allmännläkare
Sjömansläkare
Rättighet att utfärda lämplighetsintyg för strålningsarbetare

Jenny Häggblom

Allmänläkare
 

Curt West

Psykiater
Allmänläkare
 

Sofia Klemets

Ansvarig företagshälsovårdare
Diplomerad kostrådgivare
 

Jenny Rönnholm

Företagshälsovårdare
 

Emma Westerlund

Företagshälsovårdare (vårdledig)
 

Julia Nummela

Företagshälsovårdare
 

Sören Södergrann

Företagshälsovårdare
 

Ulla- May Sjöblom

Företagshälsovårdare

Veronica Norrgård
Bioanalytiker/kanslist
Administration

Jessica Lärka
Bioanalytiker

Lasse Varhama
Företagspsykolog

Susanne Vuollet
Företagsfysioterapeut

Michaela Key
Receptionist/ Närvårdare

Britt- Marie Sandström
Kanslist

Maars Kristina
Patientombud, 040- 1600950, förnamn.efternam@narpes.fi

STYRELSEN

Raymond Wesander
Ordförande
 
Heikki Seppälä
Ägare, styrelsemedlem
 
Beatrice Kakkuri
Styrelsemedlem
 
Samuli Seppälä
Suppleant