Vår verksamhet

Vårt mål är att ge snabb betjäning av hög kvalitet! Vi erbjuder också specialläkartjänster.

Hos oss hittar du företagshälsovårds-, specialläkar-, fysioterapi- och psykologtjänster samt laboratorie- och radiologiundersökningar.

Du hittar oss både i Närpes och Kristinestad

Personal

Mikaela Lundell
Enhetschef, företagshälsovårdare

Stina Lähteenmäki
Överläkare
Företagsläkare
Sjömansläkare

Kai Tennisberg
Biträdande överläkare
Företagsläkare
Specialläkare i gynekologi och kvinnosjukdomar

Jenny Häggblom
Allmänläkare

Amr Abobakr
Företagsläkare

Jenny Rönnholm
Företagshälsovårdare

Sofia Klemets
Företagshälsovårdare
Diplomerad kostrådgivare

Sören Södergrann
Företagshälsovårdare

Mia West
Företagshälsovårdare (tjänstledig)

Veronica Norrgård
Bioanalytiker/kanslist
Administration

Jessica Strand
Bioanalytiker

Lasse Varhama
Företagspsykolog

Susanne Vuollet
Företagsfysioterapeut

Michaela Key
Receptionist/ Närvårdare

Britt- Marie Sandström
Kanslist

Maars Kristina
Patientombud, 050- 3502023, förnamn.efternam@narpes.fi

STYRELSEN

Raymond Wesander
Ordförande
 
Heikki Seppälä
Ägare, styrelsemedlem
 
Beatrice Kakkuri
Styrelsemedlem
 
Samuli Seppälä
Suppleant