Fysioterapia

Sydmedi Oy ostaa fysioterapiapalvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Fysioterapiaan tarvitaan aina lähete.

Fysioterapian avulla edistetään ja ylläpidetään toimintakykyä. Fysioterapiaa voidaan järjestää sekä yksilötasolla että ryhmässä. Fysioterapian avulla yksilöä voidaan auttaa selviämään omin avuin omassa elinympäristössään.

Fysioterapeutti voi työskennellä myös työterveyshuollon parissa. Tällöin hänellä tulee olla suoritettuna lisäkoulutus työterveyshuollon osa-alueella. Työfysioterapiassa painopistealueina ovat työn fyysinen kuormittavuus ja sen arviointi, terveyden edistäminen ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy. Työfysioterapeutti kartoittaa ergonomiaa työssä ja antaa tarvittaessa parannusehdotuksia tai uusia ideoita, miten työstä voi suoriutua paremmin ergonomian ansiosta. Työfysioterapeutti osallistuu tarvittaessa myös uusien tilojen suunnitteluun.

 

Miten henkilökunta voi?

Työnantajalle työterveyshuolto on investointi henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Hyvinvoinnin ohjaus ja neuvona

On helppo huolestua omasta terveysdentilasta ja oireista. Meiltä saat luotettava apu selvittää terveysdentilaasi.

Koska kävit viimeksi laboratoriossa?

Lääkärikeskus Sydmedillä on oma laboratorio. Kiireelliset laboratorionäytteet tutkitaan heti.

 

Älä unohda mielenterveytesi!

On helppo unohtaa ettei ihminen ole ainoastaan fyysinen olemus, mielenterveys pitää myös huoltaa. Miten voit henkisesti?