Fysioterapi

Sydmedi Ab köper vid behov fysioterapitjänster av utomstående aktörer. För fysioterapi behövs det remiss.

Med fysioterapi vill man upprätthålla och främja funktionsförmågan. Fysioterapeuten handleder både individuellt och i grupp. Fysioterapi hjälper individen att på bästa sätt kunna klara sig i sin egen livsmiljö, med egna resurser.

Som fysioterapeut kan man också arbeta inom företagshälsovården. Då krävs en tilläggsutbildning inom företagshälsovård. Fokus ligger på den fysiska belastningen i arbetet och utvärdering av den. Företagsfysioterapeuten tittar på ergonomin och ger vid behov förbättringsförslag eller nya idéer på hur man kunde utföra samma arbete, men på ett annat, bättre sätt, med bättre ergonomi. Företagsfysioterapeuten deltar vid behov också i planering av nya utrymmen. I arbetet betonas främjande av hälsa och förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar.

Hur mår din personal?

För arbetsgivaren är företagshälsovården en investering i produktivitet och personalens välmående.

 

Råd och vägledning för att må bra

Det är lätt att oroa sig över sina krämpor och sin hälsa.  Hos oss kan du få den tillförlitliga hjälp du behöver för att reda ut din hälsa. 

 

När var du senast till laboratoriet?

Läkarcentral Sydmedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Brådskande prov undersöks genast.

 

Din mentala hälsa får inte glömmas!

Det är lätt att glömma att det inte bara är den fysiska hälsan som bör skötas, men även den mentala. Hur mår du?